Produktkategorier

Vision:

Vi kan bistå ert företag inom produktgrupperna kontorsmateriel, arbetskläder, skor, profilkläder, data och reklamartiklar. Fokus ligger på att kunden associerar oss med god kvalité och bra service, i enlighet med ett bra miljötänk.

Relationer:

Vi vill bygga upp långsiktiga relationer med er, våra kunder, genom att vara lyhörda på vad ni behöver och efterfrågar.

Logistik:

Vi underlättar för er som kund genom att finna en leveranslösning som passar båda parterna. Vi har dagliga leveranser. Självklart tycker vi alltid att det är trevligt att ni, våra kunder kommer in i butiken och fikar med oss.